Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь байгууллагын тугыг шинэчлэн залах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ амжилттай болж өндөрлөв.

Сэлэнгэ аймгийн Мандал дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс -413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ний өдрийн А/93 дугаар тушаалыг үндэслэн байгууллагын тугыг шинэчлэн 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгууллагын тугыг залах хүндэтгэлийн ажиллагаа амжилттай болж өндөрлөв.

Back to top button