Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Ажилтны өдөр”-ийг амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. Тус өдөрлөгт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж байсан ахмад настнууд болон Мандал сумын ард иргэдийн дунд арга хэмжээ, тэмцээн уралдааныг амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.
Back to top button