ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн   хурлын танхимд 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цагт дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулна. Оролцогчдыг тус хэлтсийн 102 тоот өрөөнд 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд  бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг Хаан банкны 5001353200 тоот  дансанд тушаан баримтын хувийг авчирна уу.

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум 3 дугаар баг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги  70367530,  89086337, 89086079

      Д/д      Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг, байршилИргэний хуулийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний тогтоосон зах зээлийн үнийн 70 хувь    Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, утасны дугаар
    1Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 2 дугаар баг, ширхэнцэг, спиртийн 3 байрны 57 тоотод байрлах улсын бүртгэлийн Ү-1307000818 дугаартай, 40,5 мкв талбайтай орон сууц    36.794.691    д/ч Г.Эрдэнэболд                           89086079 70367530
      2    Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 3 дугаар баг, баянсуудал, баянбулаг 2 дугаар гудамж 261 тоотод байрлах улсын бүртгэлийн Г-1307002924 дугаартай гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар      13.741.682  д/ч Г.Эрдэнэболд   89086079 70367530
    3Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 1 дүгээр баг, төмөр зам, тайж гудамж 5-513 тоотод байрлах улсын бүртгэлийн  Г-1307006128 дугаартай гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар    2.829.043  д/ч Г.Эрдэнэболд 89086079 70367530

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМ ДАХЬ ШШГХ-413 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ,

ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИ

Back to top button